Previous | Next

Zwanebloemlaan 24 Amsterdam

Save property
This apartment is Purchased

Description

**PRACHTIG FAMILIEHUIS!!**

UITGEBOUWD OP DE BEGANE GROND WAARDOOR ER EEN RUIME WOONKAMER IS ONTSTAAN. VOLLEDIG GESTUUKT EN VOORZIEN VAN DIVERSE INBOUWSPOTS.
DIT HERENHUIS VAN MAAR LIEFS 162 M2 HEEFT HET ALLEMAAL! VIJF RUIME SLAAPKAMERS, TWEE BADKAMERS EN EEN TUIN OP HET ZUIDWESTEN. DE WONING VOELT ZEER RUIM AAN EN IS ENORM LICHT. EEN TOP LOCATIE! DE ZWANEBLOEMLAAN IS EEN ZEER POPULAIRE STRAAT GELEGEN OP DE RIET-EILANDEN.

LEES SNEL VERDER!

HIGHLIGHTS:
-Ideaal familiehuis!
-Ruime woonkamer met uitbouw.
-Veel licht door de grote raampartijen voor en achter.
-Goede tuin met ligging zuidwest, de hele dag en de avond genieten van de zon.
-3 goede slaapkamers op de eerste verdieping en 2 ruime slaapkamers op de tweede verdieping.
-Door de woning ligt een mooie Eiken lamel pakket.
-Luxe badkamer op de eerste verdieping (inloopdouche, ligbad, toilet en dubbele wastafel).
-De tweede verdieping is er later op gezet en is zeer fraai verbouwd met o.a. tweede badkamer en twee slaapkamers.

INDELING:
Begane grond: entree, hal, toilet, moderne keuken, woonkamer met openslaande deuren naar de zonnige tuin.
Eerste verdieping: 3 slaapkamers, luxe moderne en strakke badkamer in het midden gesitueerd met een ligbad, dubbele wasbak, toilet en inloopdouche.
Tweede verdieping: 2 ruime slaapkamer aan tuinzijde. Mooie, strakke en luxe badkamer met inloopdouche, wasbak en toilet. Ruime slaapkamer aan de voorzijde.

OVERIGE BIJZONDERHEDEN:
-Bouwjaar 2003, dus goed geïsoleerd en uiteraard voorzien van dubbel glas.
-Erfpacht is afgekocht tot 15 januari 2052, dus tot die tijd geen jaarlijkse erfpachtbetalingen! Uiteraard ook hier mogelijk om in 2019 tegen hoge korting de erfpacht Eeuwigdurend af te kopen na 1 januari 2056.
-Het woonoppervlak van 161 m² is opgemeten door externe partij conform meetinstructie
gebruikmakende van de NEN 2580. Meetrapport is beschikbaar. Het meetrapport sluit echter meet en interpretatieverschillen niet uit. Alle opgegeven oppervlaktes en afmetingen zijn indicatief en kunnen afwijken, hierover worden dan ook geen garanties gegeven. Koper dient deze zelf dan ook vast te stellen.

IJBURG IS WATER, NATUUR EN STAD. MEER OVER DE OMGEVING:
De woning ligt op het Grote Rieteiland; een van de groep Amsterdamse eilanden die samen de nieuwe wijk IJburg vormen.
IJburg is duidelijk in opkomst en biedt een jachthaven met vele restaurants aan het water, nieuwe trendy cafés, een filmhuis en theater, diverse activiteiten op het gebied van sporten, kunst en theater, een watersportvereniging en artistieke Amsterdamse winkeltjes.
Daarnaast is het Diemerpark op loopafstand, ter grootte van het Vondelpark, waar men naar hartenlust kan wandelen, hardlopen, fietsen en skaten. Er bevindt zich een voetbal- en hockeyclub en het park heeft zelfs een eigen strandje met zonneweide. IJburg kent nog een strand, Blijburg. Een prachtig ruim strand aan het IJsselmeer, dagelijks toegankelijk om te zwemmen, zonnen of uit te waaien. Het gezellige strandpaviljoen verzorgt naast een hapje en een drankje ook regelmatig feesten en festivals voor alle leeftijden.

Op het Haveneiland is een winkelcentrum met onder andere ambachtelijke verswinkels, diverse lunch- en espressobars maar ook praktische winkels als de HEMA, fietswinkel en boekhandel. Ook zijn er voorzieningen zoals: basisscholen, het IJburg College voor voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo), kinderopvang en een medisch centrum. Ook de grote jachthaven E. Peek mag vermeld worden; deze ligt letterlijk om de hoek. Door het vele omringende water en de bevaarbare grachten heeft IJburg een maritieme inslag inclusief een eigen jachthaven met daaraan gelegen diverse restaurants. IJburg is een waterrijke, rustige, nette en inspirerende omgeving, een ideale locatie om te wonen met het centrum van Amsterdam via tram 26 op 10 minuten afstand en de ring A10 alsmede A1 en A9 op een paar minuten binnen handbereik. Het is een prachtig alternatief voor mensen die ruim, stads en buiten willen wonen, maar eigenlijk toch het liefst verbonden willen blijven met het centrum van Amsterdam.
Kortom, een heerlijk centrale waterrijke plek om te wonen.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** BEAUTIFUL PROPERTY!! ** A GROUND FLOOR EXTENSION MAKES FOR A BRIGHT AND SPACIOUS OPEN PLAN LIVING ROOM. THIS HOUSE, OF NO LESS THAN 162 M2, HAS IT ALL! FIVE SPACIOUS BEDROOMS, TWO LUXURIOUS BATHROOMS, A W/C AND A GARDEN ON THE SOUTH-WEST.
PLASTERED WALLS THROUGHOUT THE HOUSE AND VARIOUS BUILT-IN CUPBOARDS MAKES THE HOME READY TO MOVE IN. LOCATED ON A QUIET AND LEAFY STREET IN A POPULAR LOCATION, ZWANEBLOEMLAAN IS ON THE RIETEILANDEN.

READ ON!

HIGHLIGHTS:
- Ideal family home!
- Spacious living room with extension on the garden side.
- Lots of light through the large windows in front and the back.
- Lovely garden with southwest exposure, enjoying the sun all day and evening.
- 3 good bedrooms on the first floor and 2 spacious bedrooms on the second floor.
- The house has a beautiful Oak slat package.
- Luxe bathroom on the first floor (walk-in shower, bath, toilet and double sink).
- 2nd luxurious bathroom on the second floor
- A second floor extension was added and has been beautifully renovated with, among other things, a second bathroom and two bedrooms.

LAYOUT:
Ground floor: entrance, hall, toilet, modern kitchen, living room with doors to the sunny garden.
First floor: Luxury modern and sleek bathroom situated in the middle with a bath, double sink, toilet and walk-in shower.
Second floor: 2 large bedrooms on the garden side. Beautiful, sleek and luxurious bathroom with a walk-in shower, sink and toilet. Spacious bedroom at the front.

OTHER DETAILS:
- Year 2003, so well insulated and of course equipped with double glazing.
- Leasehold has been bought off until January 15, 2052, so no annual lease payments until that time! It is also possible here to buy off the long-term lease in 2019 at a high discount for beyond 1 January 2056.
- The living area of ??161 m² has been measured by an external party in accordance with measurement instructions using the NEN2580. Measurement report is available. However, the measurement report does not exclude measurement and interpretation differences. All specified surfaces and dimensions are indicative and may differ, therefore no guarantees are given. The buyer must therefore determine this himself.

IJBURG IS WATER, NATURE AND CITY. MORE ABOUT THE AREA:
The house is on the Grote Rieteiland; one of the group of Amsterdam islands that together form the new IJburg district.
IJburg is clearly on the rise and offers a marina with many waterfront restaurants, new trendy cafés, a film house and theater, various activities in the sportsfield, art and theater, a water sports association and artistic Amsterdam shops.
In addition, the Diemerpark is within walking distance, the size of the Vondelpark, where you can walk, run, cycle and skate to your heart's content. There is a football and hockey club and the park even has its own beach with sunbathing area. IJburg has another beach, Blijburg. A beautiful, spacious beach on the IJsselmeer, accessible daily for swimming, sunbathing or getting a breath of fresh air. In addition to a snack and a drink, the cozy beach pavilion also regularly hosts parties and festivals for all ages.

There is a shopping center on Haveneiland with artisanal fresh food shops, various lunch and espresso bars, as well as practical shops such as HEMA, bicycle shop and bookstore. There are also facilities such as: primary schools, the IJburg College for secondary education (VWO, HAVO and VMBO), childcare and a medical center. The large marina E. Peek may also be mentioned; this is literally around the corner. Due to the many surrounding water and the navigable canals, IJburg has a maritime impact including its own marina with various restaurants located on it. IJburg is a water-rich, quiet, neat and inspiring environment, an ideal location to live with the center of Amsterdam via tram 26 10 minutes away and the A10 ring road as well as A1 and A9 within a few minutes' reach. It is a wonderful alternative for people who want to live in a spacious, urban and outdoor setting, but actually prefer to stay connected to the center of Amsterdam.
In short, a wonderfully central, water-rich place to live.
Read full description

Features

Transfer of ownership

Available at
By mutual agreement

Construction

Type of house/apartment
Single-family home
Building type
Mid-terrace
Type of construction
Existing property
Year of construction
2003
Under construction
No

Details

Facilities
Mechanical ventilation system
Location
On a quiet road, In a residential neighbourhood, Unobstructed views
Permanent habitation
Yes
Holiday home
No
Roof covering
Flat roof
Roof material
Bituminous roofing

Surface Area and Volume

Floor space
161 m²
Lot
108 m²
Volume
533 m³

Layout

Number of rooms
6
Number of bedrooms
5

Insulation and heating Insulation and heating

Insulation Forms
Double glazing
Heating type
District heating
Hot water installation
District heating

Land registry details

Surface area
108 m²

Outside Area

Garden type(s)
Backyard
Main garden area
36 m²
Main garden at the back
Yes
Landscape main garden
Southwest
Total area
36 m²

Parking

Facility
Public parking

Storage space

Number
1
Surface area
8 m²
View all features

All photos

Map Zwanebloemlaan 24 Amsterdam

To Zwanebloemlaan 24 Amsterdam
5 minutes walking distance 5 minutes bicycle distance

Share this property